Science and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

Science and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute

bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI - DIRECTOR CNBOP-PIB

 

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

Phone number (022) 769 32 00, (022) 769 33 00
fax (022) 769 33 56

website: www.cnbop.pl
e-mail: cnbop@cnbop.pl

 

Site map