The Polish Border Guard Headquarters

00-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100

tel. (0-22) 845-40-71
fax (0-22) 844-62-87

www.sg.gov.pl
e-mail: rzeczniksg@sg.gov.pl

Site map