Komisarze wyborczy

Komisarze wyborczy – przypomnienie o rejestracji na szkolenie i egzamin

Przypominamy osobom, które złożyły aplikacje na funkcję komisarzy wyborczych o konieczności samodzielnego rejestrowania się na szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się w Warszawie w dwóch terminach: 24 lutego oraz 25 lutego 2018 r.

Termin rejestracji upływa 21 lutego 2018 r.

Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości wiedzy z zakresu prawa wyborczego, który odbędzie się w Warszawie w dniu 3 marca 2018 r.

Uczestnictwo w ww. szkoleniu nie jest warunkiem koniecznym do tego, by przystąpić do egzaminu.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji na szkolenie oraz na egzamin, godziny rozpoczęcia oraz ich miejsca zostaną udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego: https://www.nist.gov.pl/

Mapa serwisu