2017 - Konferencje - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2017

  • 29 marca 2017, Warszawa (MSWiA, MSZ)

Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Działania promocyjne realizowane przez samorządy województw - przykłady

Federacja Euroregionów

Fundusz Małych Projektów - Warszawa

Ujednolicone zasady komunikacji marki Polska

Priorytety polskiej polityki zagranicznej

  • 19 kwietnia 2017, Zgierz (NIST, Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego)

Udział Samorządu w Kształtowaniu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  • 19 maja 2017, Szczecin (RODM, NIST)

Aktywność międzynarodowa podmiotów w województwie zachodniopomorskim

  • 24 października 2017, Warszawa (MSWiA, MSZ)

Współpraca Rządu i Samorządu Terytorialnego na rzecz promocji Polski za granicą – perspektywy i wyzwania 

Mapa serwisu