Szczegółowe informacje na temat działalności

Seminaria

  • 28 lutego 2017, Warszawa (MSWiA)

Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych, a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym

  • 09-10 lutego 2017, Słowacja (MSWiA)

Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej w Polsce i na Słowacji

  • 27 czerwca 2017, Warszawa (MSWiA, MSZ)

Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi

Działalność harcerska na Ukrainie

Muzeum Historii Polski

Program Niepodległa 2017 - 2021
 

  • 26 września 2017, Warszawa (MSWiA,NIST)

Programy wsparcia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – instrumenty, źródła , perspektywy

Doświadczenia samorządów wynikające z realizacji programów wspierających rozwój JST

Formy pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych poszkodowanych w wyniku nawałnic mających miejsce w 2017

Fundusze Europejskie

NIST 2017 r.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Rezerwa Subwencji Ogólnej

Rola BGK w finansowaniu

Zasadność wspierania jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Mapa serwisu