Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.12.2012

150 tys. na telefon zaufania i 110 tys. zł na telefon interwencyjny

Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych ogłosił konkurs na prowadzenie w 2013 roku telefonów - zaufania dla dzieci i młodzieży oraz interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Oferty można składać do 8 stycznia 2013 r. Dotacje na prowadzenie telefonów wynoszą: 150 tys. zł na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz 110 tys. zł na telefon interwencyjny, w sprawie poszukiwań zaginionych dzieci.

Organizacja, która wygra konkurs, będzie odpowiedzialna za prowadzenie ogólnopolskiego, dostępnego 7 dni w tygodniu, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także za promocję telefonu na terenie całego kraju. Łączna kwota dotacji wynosi 150 tys. zł. Konsultanci obsługujący telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udzielają porad, a także reagują, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Organizacje pozarządowe mogą także wziąć udział w konkursie na prowadzenie telefonu interwencyjnego, w sprawie zaginionych dzieci. Dotacja na prowadzenie tego telefonu wynosi 110 tys. zł. Organizacja z uzyskanej dotacji może również sfinansować promocję telefonu. Zadaniem organizacji, wybranej do prowadzenia telefonu w przyszłym roku, będzie również realizacja działań informacyjnych skierowanych do obywateli i rozwijanie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w poszukiwania dzieci, m.in. z policją. Będzie także zobowiązana do udzielenia wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego dziecku i jego rodzinie.

O dotację z MSW mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, posiadające doświadczenie i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zwycięzcy konkursu organizowanego przez MSW, będą odpowiedzialni za prowadzenie telefonów zaufania oraz interwencyjnego – do końca grudnia 2013 r.

Oferty można składać korespondencyjnie na adres: Departament Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem: „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” (w przypadku oferty dotyczącej telefonu zaufania) lub „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” (oferta dotycząca telefonu interwencyjnego). Oferty można również składać osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. S. Batorego 5, w godz. 8.15-16.00.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci"

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”

 


 

Mapa serwisu