Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.01.2013

Fundacja La Strada i Stowarzyszenie Po-MOC poprowadzą centrum pomocy dla ofiar handlu ludźmi

Fundacja La Strada i Stowarzyszenie Po-MOC wygrały konkurs na prowadzenie od stycznia do września br. Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Na realizację tego zadania minister spraw wewnętrznych przeznaczył kwotę 778 tys. zł.

Pracownicy Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego będą całodobowo prowadzić telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Organizacje będą pomagały ofiarom handlu ludźmi, dostarczając podstawowe środki do życia (ubranie, środki higieniczne, czy wyżywienie), a także podstawową opiekę medyczną. Pracownicy centrum pomogą w sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości, udzielą wsparcia psychologicznego i konsultacji prawnych, zapewnią pomoc tłumacza, pomogą przy organizacji legalizacji pobytu, a także w bezpiecznym powrocie do kraju pochodzenia, w tym umożliwią kontakt z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia.

Pracownicy centrum będą dyspozycyjni dla obywateli Polski i cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi - przez całą dobę. Fundacja La Strada oraz Stowarzyszenie Po-MOC będą prowadzić dwa schroniska dla ofiar handlu ludźmi. Jedno schronisko znajduje się w Polsce południowo-zachodniej i obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie). Drugie ze schronisk działa w części północno-wschodniej kraju (obejmując województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie). W schroniskach będą mogły przebywać także ofiary handlu ludźmi z małoletnimi dziećmi. W schroniskach osoby mają zapewnione wyżywienie i całodobową opiekę.

Organizacje będą również prowadziły poradnictwo prewencyjne dla osób indywidualnych oraz dla instytucji i podmiotów świadczących pomoc ofiarom, w tym zapewnią udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, a także seminaria, szkolenia i warsztaty.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla obywateli Polski i cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi zostało powołane decyzją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji w 2009 roku. Głównym celem działania Krajowego Centrum jest wsparcie interwencyjne i konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, ich rodzin i świadków, osób zagrożonych procederem handlu ludźmi, jak też dla instytucji zaangażowanych w system identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego będą prowadzić wspólnie dwie organizacje - Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej i La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Zadanie będą realizować w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku. Umowa na realizację zadania zleconego przez ministra spraw wewnętrznych została zawarta 31 grudnia 2012 roku. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony 19 listopada 2012 r., a termin zgłaszania ofert upłynął 18 grudnia 2012 r.
 

Mapa serwisu