Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.01.2013

2013 - Europejskim Rokiem Obywateli

W 2013 r. przypada dwudziesta rocznica ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej, które zostało wprowadzone Traktatem z Maastricht w 1993 r. Jest to również rok poprzedzający wybory do Parlamentu Europejskiego. Z tej okazji Komisja Europejska ogłosiła 2013 rok - Europejskim Rokiem Obywateli. W tym roku w całej Unii Europejskiej odbędą się uroczystości związane z prawami obywatelskimi.

Europejski Rok Obywateli jest poświęcony prawom, które wynikają z obywatelstwa Unii Europejskiej. W tym roku działania Komisji Europejskiej skupiać się będą na rozpowszechnianiu wśród obywateli Unii Europejskiej praktycznych informacji w zakresie uprawnień, które wynikają z obywatelstwa UE. 

10 stycznia 2013 r. przewodniczący Komisji José Manuel Barroso i wiceprzewodnicząca Viviane Reding, wspólnie z irlandzkim premierem Endą Kennym i ministrem do spraw europejskich Lucindą Creighton, otworzą Europejski Rok Obywateli 2013 w Dublinie. Tego dnia odbędzie się debata z udziałem europejskich przywódców na temat przyszłości Unii Europejskiej. 

Podczas obchodów Europejskiego Roku Obywateli, w całej Unii Europejskiej zaplanowano na 2013 r. imprezy, konferencje i seminaria na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczegółowy kalendarz imprez znajduje się na stronie: http://europa.eu/citizens-2013

Przypominamy, że w ramach przygotowań do Europejskiego Roku Obywateli w 2012 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, na temat praw obywatelskich UE. Celem konsultacji było uzyskanie informacji o różnych przeszkodach, które mogą napotykać w życiu codziennym obywatele europejscy, którzy mieszkają, uczą się, pracują, robią zakupy lub podróżują w UE. Osoby zainteresowane mogły także przesyłać do Komisji Europejskiej swoje pomysły dotyczące sposobów usunięcia tych przeszkód i dalszego rozwoju obywatelstwa UE. 

Zgodnie z raportem podsumowującym wyniki konsultacji, obywatele Polski stanowili najliczniejszą, spośród pozostałych obywateli UE, grupę respondentów (18% to obywatele Polski). Więcej informacji na temat wyników konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską, pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


 

Dzięki obywatelstwu UE – które nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz uzupełnia je – wszyscy obywatele 27 państw członkowskich UE mają pakiet dodatkowych praw jako obywatele UE. Obejmują one: prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie UE zamieszkania, prawo do ochrony w placówkach konsularnych dowolnego państwa UE za granicą na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa, a także prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz – od 2012 r. – prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-2_pl.htm 
http://europa.eu/citizens-2013
 

Mapa serwisu