Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.01.2013

Jednorazowa opłata za dane z ewidencji ludności

Po 1 stycznia br. każda osoba, która potrzebuje potwierdzenia danych o osobach zameldowanych wraz z nią pod tym samym adresem, uzyska taki dokument po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 31 zł. Wcześniej, aby uzyskać takie poświadczenie należało wnieść opłatę za każdą osobę zameldowaną w mieszkaniu. Teraz opłata jest pobierana od jednego adresu, bez względu na to, ile osób jest pod nim zameldowanych.

Wcześniej, aby uzyskać potwierdzenie o wszystkich osobach, które są razem z nami zameldowane pod tym samym adresem, należało wnieść opłatę od każdej osoby, która jest z nami zameldowana. Po 1 stycznia br., aby uzyskać takie potwierdzenie należy wnieść opłatę w wysokości 31 zł, bez względu na to, ile osób jest zameldowanych pod tym samym adresem. Opłata w wysokości 31 zł jest pobierana za konkretny adres, a nie za osoby, które są pod nim zameldowane.    

Wprowadzone zmiany uwzględniają postulaty m.in. studentów ubiegających się o stypendia socjalne albo miejsca w akademikach.

Tak jak do tej pory, osoby, które starają się o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych muszą złożyć wniosek. Do wniosku należy także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, a odpowiedź otrzymamy w taki sam sposób (pisemnie lub elektronicznie). Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanychi unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy, natomiast dane z tych zbiorów, w odniesieniu do województwa, udostępnia wojewoda. Dane ze zbioru PESEL oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, udostępnia minister spraw wewnętrznych.

Zmiany wynikają z zapisów ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistychoraz niektórych innych ustaw.

Mapa serwisu