Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.01.2013

Program poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach

- Nadmierna prędkość jest przyczyną 43 proc. wypadków, w których są ofiary śmiertelne. Prędkość jest więc dziś największym problemem na polskich drogach - powiedział minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki podczas konferencji, która odbyła się 9 stycznia br. poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Szef MSW wspólnie z ministrem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomirem Nowakiem przedstawił projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, który zakłada m.in. walkę z nadmierną prędkością na polskich drogach.

Ze wstępnych statystyk policyjnych za 2012 r. wynika, że bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. - W 2012 r. na naszych drogach zginęły 3 tys. 544 osoby. Po raz pierwszy w historii wolnej Polski odnotowaliśmy tak wyraźny spadek liczby zabitych w wypadkach drogowych. To jednak nadal blisko dwa razy więcej niż średnia w Unii Europejskiej - poinformował minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki. W 2012 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym liczba ofiar śmiertelnych spadła o ponad 15 proc. O ponad 8 proc. spadła również ogólna liczba wypadków - z 40 tys. 65 w 2011 r. do 36 tys. 762 w 2012 r. oraz liczba rannych - z 49 tys. 501 osób w 2011 r. do 45 tys. 429 osób w 2012 r.

Jednak nadal w Polsce w przeliczeniu na milion mieszkańców na drogach rocznie ginie 110 osób, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 60 osób. Natomiast w krajach takich jak: Wielka Brytania, Szwecja, czy Holandia jest to niewiele ponad 30 osób.

Minister Jacek Cichocki poinformował, że w 2011 r. ponad 30 proc. ofiar śmiertelnych wypadków drogowych stanowili piesi, dlatego trzeba zwiększyć ich ochronę na drogach. - Co piąty zabity pieszy w Unii Europejskiej to Polak - podkreślił szef MSW. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział analizę takich rozwiązań jak m.in. obowiązek bezwzględnego zatrzymania pojazdu w chwili, gdy do przejścia zbliża się pieszy oraz odbieranie prawa jazdy za podwójne przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. - Pamiętajmy, że potrącenie pieszego lub rowerzysty przez samochód jadący z prędkością 50 km/h w 90 proc. przypadków powoduje śmierć potrąconego - przypomniał minister Cichocki.

W 2011 r. łączne koszty wypadków drogowych w Polsce wyniosły ponad 20 miliardów zł.

Szef MSW zwrócił uwagę, że wieloletnie kampanie społeczne oraz akcje policji przeciwko nietrzeźwym uczestnikom ruchu drogowego przyniosły efekt i liczba wypadków drogowych z ich udziałem spadła z prawie 8 tys. w 2002 r. do niecałych 5 tys. w 2011 r. W Polsce wypadki z udziałem osób nietrzeźwych to 12,4 proc. ogółu wypadków, podczas gdy w Unii Europejskiej około 25 proc. wypadków ma związek z alkoholem.

- Niestety do 58 proc. wypadków śmiertelnych spowodowanych nadmierną prędkością dochodzi na prostych odcinkach drogi, gdzie często kierowcy mają tak zwaną „ciężką nogę” - powiedział minister Jacek Cichocki.

- Dlatego teraz nadszedł czas na bezwzględną walkę z nadmierną prędkością na polskich drogach - zapowiedział minister Sławomir Nowak.

Na polskich drogach ma być bezpieczniej m.in. dzięki Narodowemu Programowi Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Minister Sławomir Nowak poinformował, że projekt programu został 8 stycznia br. przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych. Uwagi do niego można składać m.in. przez Internet (na stronie www.ocenprogrambrd.pl ). - Liczymy na to, że organizacje pozarządowe i podmioty zainteresowane bezpieczeństwem drogowym będą mogły się wypowiedzieć i zgłosić swoje uwagi - powiedział szef resortu transportu.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 opiera się na zasadzie 4E - z angielskiego - Engineering (Inżynieria), Enforcement (Nadzór), Education (Edukacja) i Emergency (Ratownictwo i opieka powypadkowa). Główne cele programu to: ograniczenie do 2020 r. liczby zabitych o 50 proc. oraz ograniczenie liczby ciężko rannych o 40 proc.

Jeśli chodzi o inżynierię program zakłada m.in. 809 km nowych autostrad i dróg ekspresowych (w latach 2013-2015), analizę lokalnych ograniczeń prędkości dla dróg krajowych i samorządowych oraz przegląd oznakowania dróg wojewódzkich i samorządowych.

W kwestii nadzoru, w 2013 r. policja będzie wzmocniona o dodatkowych funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach, m.in. w ramach reorganizacji struktur. Aktualnie w służbie ruchu drogowego pracuje 5,8 tysiąca policjantów, którzy dysponują 390 samochodami z wideorejestratorami i 1,9 tys. mierników prędkości, w tym 543 laserowymi. Funkcjonariusze mają też otrzymać 87 nowych nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. - Zależy nam na tym, żeby policja była mobilna i nowoczesna - podkreślił szef MSW.

Minister Sławomir Nowak wśród działań planowanych na 2013 r. wymienił rozbudowę automatycznego systemu nadzoru prędkości prowadzonego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Na drogach krajowych ma stanąć 160 nowych fotoradarów ITD i 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości.

- W dziedzinie ratownictwa drogowego będziemy podejmowali działania, by tak zwana zasada „złotej godziny”, czyli poszkodowany w ciągu 60 minut od wypadku ma znaleźć się w szpitalu na oddziale intensywnej opieki, obejmowała jak największy obszar kraju - powiedział minister Jacek Cichocki. Warto podkreślić, że w głównych miastach i na głównych drogach już podczas EURO 2012 obowiązywała zasada 15 minut dojazdu do wypadku strażaków lub służb medycznych.

Jeśli chodzi o edukację to Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 zakłada m.in. wprowadzenie nowego egzaminu na prawo jazdy, którego elementem będzie egzamin z udzielania pierwszej pomocy oraz nowych kategorii praw jazdy dla motocykli (będą stopniowały prawo kierowania tzw. ciężkimi motocyklami). W ramach programu planowane są kampanie: przeciwko nadmiernej prędkości oraz na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego np. rowerzystów.

Mapa serwisu