Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.01.2013

Informacja policji po wydarzeniach w Sanoku

14 stycznia br. komendant główny policji nadinspektor Marek Działoszyński przekazał ministrowi spraw wewnętrznych Jackowi Cichockiemu informację zespołu kontrolnego, który wyjaśniał realizację zadań prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Sanoku, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Komendant w informacji podkreślił, że priorytetem działań policji było życie i zdrowie osób postronnych, jak również osób znajdujących się w mieszkaniu, dlatego policja zdecydowała o podjęciu prób negocjacji. Komendant zaznaczył, iż funkcjonariusze policji byli przygotowani na kilka wariantów w tym również do natychmiastowego wejścia do mieszkania.

Policja dysponowała informacją, że osoba znajdująca się w mieszkaniu posiada broń krótką, jak również broń typu sztucer, która mogła zostać użyta wobec osób postronnych. Dlatego, biorąc pod uwagę najwyższe dobro - życie i bezpieczeństwo innych osób - policja wybrała jeden z wariantów działania w takich sytuacjach, jakim jest podjęcie próby negocjacji. Zawsze w takich sytuacjach, działania policji nastawione są przede wszystkim na ochronę życia i zdrowia ludzkiego. 

Opisując działania policji, należy podkreślić, że komendant główny policji polecił, aby policjantów na miejscu w Sanoku, natychmiast wsparli funkcjonariusze BOA KGP. 

W informacji przekazanej szefowi MSW opisano również przebieg ewakuacji mieszkańców osiedla oraz pobliskiej szkoły.

Z informacji przekazanej ministrowi spraw wewnętrznych wynika, że taktyka użycia siły, zmierzająca do zatrzymania osoby podejrzanej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, była adekwatna do zaistniałej sytuacji.

Zespół kontrolny sporządzi raport, który zostanie następnie przekazany ministrowi spraw wewnętrznych.

Mapa serwisu