Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.01.2013

4 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa

4 lutego br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Będzie ona prowadzona do 30 kwietnia br., czyli potrwa 61 dni roboczych. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie około 280 tysięcy osób.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:

  • mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1992 - 1993, którym:

- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1989-1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Mapa serwisu