Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.02.2013

Nowe samochody dla strażaków z Dolnego Śląska

1 lutego br. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wzięli udział w przekazaniu 22 samochodów pożarniczych dolnośląskim strażakom. Samochody trafią do jednostek na terenie województwa dolnośląskiego.

12 samochodów trafiło do jednostek ratowniczo-gaśniczych realizujących zadania ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz maski z filtropochłaniaczami. W samochodach znajdują się ponadto przenośne komputery współdziałające ze stacją meteo, co umożliwia kontrolowanie rozprzestrzeniania się zagrożenia. Ponadto znajdujący się na wyposażeniu samochodów specjalistyczny sprzęt umożliwi rozpoznanie i identyfikację substancji chemicznych.

Przekazano również 10 ciężkich samochodów gaśniczych. Są one przeznaczone do walki z pożarami oraz do usuwania zagrożeń na obszarze całego województwa dolnośląskiego. Posiadają wyposażenie ratownicze o najwyższych parametrach operacyjnych, takie jak narzędzia hydrauliczne o dużej sile cięcia, wykorzystywane m.in. przy wypadkach drogowych oraz sprzęt do ratownictwa medycznego.

Przekazanie samochodów odbyło się we Wrocławiu. W uroczystości wzięli udział m.in. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Aleksander Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski, Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski, Jerzy Pokój, przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego i Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego.

Wszystkie pojazdy zostały kupione w ramach projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska”. Wartość projektu to 13.400.000 zł, z czego większość pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mapa serwisu