Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.02.2013

200 tys. zł na organizację szkoleń ratowników wodnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na realizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w 2013 r. Zaplanowano kwotę łącznie 200 tys. zł. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, które w ciągu 31 dni od publikacji (4 lutego br.) prześlą swoją ofertę.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczyło na realizację szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku, zgodnie z ustawą budżetową, łącznie 200 tys. zł. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie zadania może zostać podzielona pomiędzy podmioty, które zostaną wybrane w konkursie.

Dotacja przyznawana przez MSW może być przeznaczona m.in. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia dla osób szkolących, a także na pokrycie kosztów korzystania z pomieszczeń, na przykład sal szkoleniowych oraz pływalni.

Oferty można składać osobiście, w budynku MSW oraz korespondencyjnie, na adres ministerstwa.

Najlepsze oferty zostaną wyłonione przez komisję konkursową, której skład powołuje minister spraw wewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są także na stronie internetowej BIP MSW.

Mapa serwisu