Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.02.2013

Szpital MSW w Łodzi ma nowy oddział

Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW otworzył nowy oddział intensywnej terapii w szpitalu MSW w Łodzi. Inwestycja kosztowała łącznie 6 mln zł, z czego MSW przekazało na ten cel 5 mln zł. Oddział posiada najnowocześniejszy sprzęt medyczny do ratowania życia ludzkiego. Na oddziale jest 14 miejsc dla najbardziej chorych pacjentów, wymagających intensywnego nadzoru i opieki.

Remont pomieszczeń i otwarcie nowego oddziału intensywnej terapii wyniosło łącznie 6 mln zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało łącznie 5 mln zł. Pozostały 1 mln zł, szpital pokrył z własnych środków finansowych.

Na oddziale dostępnych jest 14 stanowisk do intensywnej terapii, wyposażonych w najnowocześniejszą, specjalistyczną aparaturę medyczną, w tym m.in. pompy infuzyjne do podawania leków oraz urządzenia do monitorowania funkcji życiowych, w tym wysokości tętna, poziomu ciśnienia, czy badania czynności mózgu. W sali znajduje się również sprzęt wspomagający oddychanie, stanowisko do dializ i przetaczania krwi. Na oddziale jest 7 łóżek w sali wybudzeń oraz 7 łóżek intensywnego nadzoru.

Remont pomieszczeń, w których znajduje się oddział zakończył się w minionym tygodniu. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej jest już otwarty dla pierwszych pacjentów.

Nowy OIOM znajduje się w szpitalu MSW w Łodzi, przy ul. Północnej.
 

Mapa serwisu