Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.02.2013

110 tys. złotych na telefon w sprawie zaginionych dzieci

Minister spraw wewnętrznych przyznał pieniądze na prowadzenie telefonu interwencyjnego (116 – 000) w sprawie zaginionych dzieci. Tegoroczną dotację MSW, w wysokości 110 tysięcy złotych, otrzyma Fundacja Itaka.

O przyznanie dotacji, w ramach otwartego konkursu ofert, mogły się ubiegać organizacje pozarządowe. Oferty można było składać do 8 stycznia br. Wygrał projekt Fundacji „Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych”.

Dzięki przyznanej dotacji konsultanci fundacji będą prowadzić przez 7 dni w tygodniu, bezpłatny, ogólnopolski numer interwencyjny (116 – 000).

Fundacja „Itaka” będzie udzielała wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego rodzicom poszukiwanego dziecka. Dodatkowo poprowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do społeczeństwa, informujące o funkcjonowaniu numeru 116-000.

By jak najszybciej pomóc w odnalezieniu zaginionego dziecka, „Itaka” współpracuje z policją, instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, jak również z mediami. 

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” ma na celu prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, w tym do zbierania i analizowania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji policji oraz opiekunom dziecka, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy.

Mapa serwisu