Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.02.2013

150 tys. na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Minister spraw wewnętrznych ogłosił konkurs na prowadzenie w 2013 roku telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 15 marca 2013 r. Dotacja MSW na prowadzenie telefonu zaufania wynosi 150 tys. zł.

Organizacja, która wygra konkurs, będzie odpowiedzialna za prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Organizacja może również sfinansować z otrzymanej dotacji, promocję telefonu na terenie całego kraju.

Konsultanci obsługujący telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udzielają porad, a także reagują, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Zadaniem organizacji, wybranej do prowadzenia telefonu, będzie również realizacja działań informacyjnych skierowanych do obywateli, w zakresie jego funkcjonowania.

Łączna kwota dotacji w ramach konkursu, wynosi 150 tys. zł.

O dotację z MSW mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, posiadające doświadczenie i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zwycięzca konkursu organizowanego przez MSW, będzie odpowiedzialny za prowadzenie telefonu zaufania do końca grudnia 2013 r.

Oferty można składać korespondencyjnie na adres: Departament Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem: „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. Oferty można również składać osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. S. Batorego 5, w godz. 8.15-16.00.

Konkurs na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży w 2013 r., po raz pierwszy, został ogłoszony w grudniu 2012 r. Z uwagi na niespełnienie wszystkich wymogów formalnych przez organizacje, konkurs został rozpisany ponownie. Natomiast konkurs na prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci wygrała Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Fundacji przyznano dotację na kwotę 110 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są także na stronie internetowej BIP MSW.
 

Mapa serwisu