Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.03.2013

Kibicuję bezpiecznie – konkurs MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Prace można przesyłać do 5 kwietnia br. do urzędów wojewódzkich. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez MSW do 10 maja br. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz przeznaczył na nagrody łącznie 150 tys. zł. Środki pochodzą z programu „Razem bezpieczniej”.

Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania. Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty. Projekty należy przesyłać na adres właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Prace należy przesyłać do 5 kwietnia br. Spośród nadesłanych projektów wojewodowie, wyłonią dwa najlepsze projekty, a następnie do 19 kwietnia br. prześlą je do MSW. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja br.

Środki w łącznej wysokości 150 tys. zł zostaną przekazane wojewodom zwycięskich gmin lub powiatów, a następnie ich autorom. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 70 tys. zł, za drugie miejsce – 50 tys. zł, a za trzecie – 30 tys. zł.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Konkurs ma na celu wybranie i dofinansowanie projektów, które promują zasady bezpiecznego kibicowania.

Konkurs pod nazwą „Kibicuję bezpiecznie”, finansowany jest ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Za koordynację tego programu odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej MSW.
 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu