Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.03.2013

18,5 tys. kobiet-funkcjonariuszek w służbach podległych MSW

W czterech formacjach mundurowych, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych służy 18,5 tys. kobiet-funkcjonariuszek. Najwięcej kobiet, bo prawie 14 tys. służy w policji, natomiast najmniej w Biurze Ochrony Rządu.

Funkcjonariuszki pełnią służbę na różnych stanowiskach - są pilotami w Straży Granicznej, pirotechnikami w BOR, kierują też komendami policji m.in. w Białymstoku i na warszawskim Żoliborzu oraz uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Najwięcej kobiet-funkcjonariuszek służy w policji. Służbę w tej największej formacji mundurowej podległej MSW pełni 13 tys. 878 kobiet (na 96 tys. 397 policjantów). Policjantki stanową 14,4 proc. wszystkich funkcjonariuszy policji - oznacza to, że co siódmy funkcjonariusz policji w Polsce jest kobietą. Kobiety-funkcjonariuszki w policji pracują m.in. w pionie prewencji, ruchu drogowego, dochodzeniowo-śledczym, czy komórkach do spraw nieletnich. Dwie policjantki pełnią funkcje zastępców komendantów szkół policji w Katowicach i w Legionowie. Kobiety kierują też komendami policji m.in.: Komendą Rejonową Policji Warszawa V (Żoliborz) oraz Komendą Miejską Policji w Białymstoku. Jedna kobieta-pilot służy w Zarządzie Lotnictwa Policji.

W Straży Granicznej służbę pełni 3 tys. 269 funkcjonariuszek (na ogólną liczbę 14 tys. 788 pograniczników). Stanowi to 22 proc. wszystkich funkcjonariuszy w tej formacji. Spośród czterech służb podległych MSW, Straż Graniczna jest formacją, w której procentowo jest najwięcej kobiet. Dwie funkcjonariuszki Straży Granicznej pełnią służbę na stanowiskach zastępcy komendanta oddziału, a trzy kolejne na stanowiskach komendanta placówki SG. W Straży Granicznej służbę pełnią cztery kobiety-piloci. Pięć pograniczniczek jest przewodniczkami psów służbowych. Z kolei dwie kobiety-funkcjonariuszki służą w Grupach Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, które m.in. podejmują interwencje wobec podróżnych, którzy zagrażają bezpieczeństwu na terenie portów lotniczych i na pokładach samolotów.

W Państwowej Straży Pożarnej służą 1 tys. 244 funkcjonariuszki (na ogólną liczbę 29 tys. 971 strażaków). W straży pożarnej kobiety stanowią ponad 4 proc. ogółu funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę wszystkie cztery służby podległe MSW w straży pożarnej procentowy udział kobiet jest więc najmniejszy. Zdecydowana większość kobiet, bo aż 1 tys. 33, pełni służbę w codziennym rozkładzie czasu służby (8 godzinnym) w pionach: logistycznym, operacyjny, prewencji, szkoleniowym oraz innych (m.in. finanse, kadry, BHP). Tylko 211 kobiet-funkcjonariuszek Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudniona w zmianowym rozkładzie czasu służby. Pełnienie służby w tym systemie wiąże się z udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z danych z grudnia 2012 r. wynika, że 31 funkcjonariuszek PSP bezpośrednio uczestniczy w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Natomiast w Biurze Ochrony Rządu kobiety stanowią 8,5 proc. ogółu funkcjonariuszy. Funkcjonariuszki w Biurze Ochrony Rządu pełnią obowiązki we wszystkich pionach struktury BOR. Kobiety uczestniczą m.in. w działaniach ochronnych jako pirotechnicy i oficerowie ochrony bezpośredniej, zabezpieczają również miejsca czasowego pobytu osób ochranianych i zapewniają ochronę obiektów oraz placówek dyplomatycznych poza granicami kraju. Pierwsze kobiety w ochronie bezpośredniej pojawiły się w grupach ochronnych premier Hanny Suchockiej.
 

Mapa serwisu