Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.03.2013

MSW nagrodzi liderów programu „Razem bezpieczniej”

W piątek (15 marca br.) Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych wręczy nagrody za najlepsze kampanie społeczne oraz najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” w ubiegłym roku. W trakcie konferencji w MSW odbędzie się także przekazanie statuetki przystanku PaT, którą odbierze przedstawiciel miasta - organizator imprezy w 2013 r. Przystanek Pat odbywa się w lipcu, w tym czasie w ciągu tygodnia odbywa się szereg imprez, w tym m.in. bezpłatne warsztaty teatralne, taneczne, literackie, a także koncerty muzyczne. Akcja kierowana jest do młodzieży i studentów, a jej celem jest m.in. tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez nałogów.

W trakcie konferencji w MSW zostaną podsumowane działania, zrealizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2012 r. W trakcie spotkania nagrodzeni zostaną autorzy i gospodarze najciekawszych przedsięwzięć. To wyróżnienie przyznawane jest najlepszym realizatorom programu, którzy aktywnie angażują się w różnorodne projekty, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrani kandydaci otrzymają statuetki lidera programu „Razem bezpieczniej” za ubiegły rok.

Tytuł lidera programu „Razem bezpieczniej” przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, ponadpowiatowym i powiatowym.

W trakcie konferencji ogłoszone zostanie również miejsce kolejnego przystanku PaT, odbywającego się w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Przystanek PaT odbywa się corocznie, podczas letnich wakacji i trwa 5 dni. W tym czasie, policjanci, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju realizują spektakle edukacyjne, promujące życie bez uzależnień. W trakcie imprezy odbywają się także warsztaty plastyczne, taneczne i wokalne oraz wyświetlane są filmy profilaktyczne. W przystanku PaT bierze udział młodzież ze szkół średnich oraz studenci. Uczestnicy imprezy mogą spotkać się z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee przystanku. Głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Komenda Główna Policji oraz środowiska młodzieżowe.

Przypomnijmy, że przystanek PaT jest organizowany od 2006 roku. Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 2007 roku impreza wpisana jest do programu „Razem bezpieczniej”, której koordynatorem jest MSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dofinansowuje przedsięwzięcie kwotą 150 tys. zł ze środków rezerwy celowej programu „Razem bezpieczniej”. Ostatnia, VII już edycja przystanku PaT odbyła się w Lublińcu (województwo śląskie).

W trakcie piątkowej konferencji odbędzie się także prezentacja filmu, podsumowującego działania zrealizowane w ramach „Razem bezpieczniej” w 2012 r.

Konferencja podsumowująca realizację programu „Razem bezpieczniej” odbywa się w MSW co roku. Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a także służb oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację programu. W konferencji wezmą udział m.in. rzecznik praw dziecka, komendanci główni: policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także komendanci wojewódzcy policji.

W budżecie państwa na lata 2007 – 2015, w ramach rezerwy celowej na realizację programu „Razem bezpieczniej”, corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Od początku programu dofinansowano w sumie 302 projekty, na łączną kwotę w wysokości 21 mln zł.
 

Mapa serwisu