Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.03.2013

Przystanek PaT – tym razem w Łodzi

„Dzięki inicjatywie, jaką jest program „Razem bezpieczniej” tworzy się szczególny węzeł ludzkiej solidarności i troski o życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo obywateli”. Efekty działania tego programu pokazują, że niezależnie od tego, czy jesteśmy autorami przedsięwzięcia czy jego uczestnikami – bierzemy odpowiedzialność za drugiego człowieka - powiedział szef MSW.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych podkreślił, że „działalność, w której społeczność tworzy jeden związek ludzkiej solidarności na rzecz tego co najważniejsze – ludzkiego życia, zdrowia i bezpieczeństwa – jest godna najwyższego uznania.” Minister zwrócił uwagę na znaczenie policji w realizacji programu „Razem bezpieczniej”, która w szerokim zakresie aktywnie włączyła się w różnorodne przedsięwzięcia, których celem jest profilaktyka i bezpieczeństwo obywateli. Podziękował także pozostałym przedstawicielom służb mundurowych - Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz innym uczestnikom programu za współpracę i aktywne uczestnictwo w realizacji programu na terenie całego kraju.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczył, że szczególny węzeł ludzkiej solidarności tworzy się dzięki takim inicjatywom, czego przykładem mogą być oddolne przedsięwzięcia realizowane w ramach „Razem bezpieczniej”. „Dla mnie bardzo istotny jest ten element, w którym sposób patrzenia na bezpieczeństwo społeczności lokalnej przenosi się na sposób patrzenia i działania formacji podległych ministrowi spraw wewnętrznych” – dodał minister Bartłomiej Sienkiewicz.


Dzięki inicjatywie, jaką jest program „Razem bezpieczniej” tworzy się szczególny węzeł ludzkiej solidarności i troski o życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo obywateli”. Efekty działania tego programu pokazują, że niezależnie od tego, czy jesteśmy autorami przedsięwzięcia czy jego uczestnikami – bierzemy odpowiedzialność za drugiego człowieka 

Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnętrznych

W trakcie konferencji w MSW podsumowano działania zrealizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2012 r. W spotkaniu wzięli również udział m.in.: Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Podczas konferencji nagrodzeni zostali autorzy i gospodarze najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2012 r. Statuetki lidera programu otrzymali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji za inicjowanie projektów na rzecz bezpieczeństwa lokalnego i ich realizację z mazowieckimi społecznościami, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim za dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów profilaktycznych oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień za kampanię społeczną „Kieruj bez procentów”.

Statuetka lidera „Razem bezpieczniej” jest wyróżnieniem przyznawanym najlepszym realizatorom programu, którzy aktywnie angażują się w różnorodne projekty, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Liderzy programu „Razem bezpieczniej”:

- Rafał Batkowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji został wyróżniony za szczególne zaangażowanie w realizację programu „Razem bezpieczniej” w województwie. Z inicjatywy szefa mazowieckiej policji na terenie województwa działa specjalistyczna grupa do spraw bezpieczeństwa w miejscach publicznych, środkach komunikacji publicznej, a także w ruchu drogowym. W ramach programu „Razem bezpieczniej” na terenie województwa zrealizowano takie przedsięwzięcia, jak m.in. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, międzynarodową konferencję: „Społeczne wsparcie działań policji” oraz konferencję: „Bezpieczeństwo ludzi młodych”, zrealizowano program: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, projekt szkoleniowy: „Akademia Policjanta” i program pilotażowy poprawy efektywności pracy dzielnicowego na terenie garnizonu mazowieckiego. Na Mazowszu przeprowadzono także liczne kampanie: „Stop kradzieżom samochodów”, „Bezpieczny SENIOR”, STOP WŁAMANIOM, „BIAŁA WSTĄŻKA” oraz debaty poświęcone bezpieczeństwu.

- „Przemoc w rodzinie”, „Bezpieczeństwo w szkole”, „Ochrona Dziedzictwa Narodowego” - Lubuski Urząd Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki został wyróżniony za aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Na terenie województwa lubuskiego, w programie, wzięły udział do tej pory łącznie 24 organizacje pozarządowe, w tym połowa kilkukrotnie. Na przełomie 6 lat organizacje pozarządowe wykorzystały otrzymaną z programu „Razem bezpieczniej” pomoc finansową w łącznej wysokości ponad 1 mln 880 tys. zł. Z tych środków na terenie województwa zrealizowano takie zadania, jak m.in. wojewódzki turniej wiedzy o bezpieczeństwie: „Bezpieczna Zerówka”, czy szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z zakresu właściwej komunikacji z trudną młodzieżą.

- „Kieruj bez procentów” – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Kampania społeczna: „Kieruj bez procentów” prowadzona jest od 2004 r. Od 2008 kampania jest dofinansowana przez MSW, ze środków „Razem bezpieczniej”. Do 2012 r. kampania została dofinansowana na łączną kwotę około 550 tys. zł. Kampania zwraca uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym m.in. uświadamia zagrożenia jakie niesie ze sobą prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, propaguje idee trzeźwości wśród kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, a także uczy właściwego postępowania w sytuacji wypadku drogowego, w tym pokazuje jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach kampanii odbyły się dotąd liczne warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria oraz programy edukacyjne dla najmłodszych.

- Kolejny przystanek PaT w Łodzi

W trakcie konferencji ogłoszono również miejsce kolejnego przystanku PaT, odbywającego się w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Gospodarzem tegorocznej edycji przystanku PaT jest Łódź. Od 9 do 13 lipca br. będzie można wziąć udział w warsztatach plastycznych, tanecznych i wokalnych oraz obejrzeć filmy profilaktyczne, promujące życie bez uzależnień. Na przystanek PaT, odbywający się co roku w innej miejscowości, przyjeżdżają licznie studenci oraz młodzież szkół średnich. Uczestnicy imprezy mogą spotkać się z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee przystanku. Głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Komenda Główna Policji oraz środowiska młodzieżowe.

Przystanek PaT jest organizowany od 2006 roku. Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 2007 roku impreza wpisana jest do programu „Razem bezpieczniej”, której koordynatorem jest MSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dofinansowuje przedsięwzięcie kwotą 150 tys. zł ze środków rezerwy celowej programu „Razem bezpieczniej”. Ostatni, VII przystanek PaT odbył się w Lublińcu (województwo śląskie).

W budżecie państwa na lata 2007 – 2015, w ramach rezerwy celowej na realizację programu „Razem bezpieczniej”, corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Od początku programu dofinansowano w sumie 302 projekty, na łączną kwotę w wysokości 21 mln zł.

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Mapa serwisu