Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.03.2013

Nowi wiceministrowie MSW i szef BOR

Premier Donald Tusk powołał Marcina Jabłońskiego, dotychczasowego wojewodę lubuskiego, na stanowisko podsekretarza stanu w MSW. Nowy wiceminister rozpoczął pracę 2 kwietnia br. Odpowiada m.in. za bezpieczeństwo i porządek publiczny (m.in. nadzór nad policją). Premier powołał Rafała Magrysia na stanowisko podsekretarza stanu w MSW, odpowiedzialnego za rejestry państwowe i ewidencję ludności. Na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu został powołany płk Krzysztof Klimek, który od 1 marca br. pełnił obowiązki szefa BOR.


Marcin Jabłoński nowy wiceminister MSW

Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia Master of Business Administration.

W 1998 roku został powołany na stanowisko wicewojewody gorzowskiego. W tym samym roku zdobył mandat radnego województwa lubuskiego. Kilka miesięcy później został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody utworzonego województwa lubuskiego. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję wiceburmistrza Słubic. W 2007 roku został starostą powiatu słubickiego. W latach 2008-2010 pełnił funkcję marszałka województwa lubuskiego. W grudniu 2011 r. został wojewodą lubuskim.

Rafał Magryś nowy wiceminister MSW

Nowym podsekretarzem stanu, odpowiedzialnym za funkcjonowanie rejestrów państwowych został Rafał Magryś. Dotychczasowy podsekretarz stanu w MSW Roman Dmowski złożył prośbę o odwołanie ze stanowiska.

Rafał Magryś jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od marca 2008 r. do stycznia 2012 r. był kierownikiem Oddziału Archiwistyki Zasobów Cyfrowych Narodowego Archiwum Cyfrowego. Od marca 2012 r. zajmował się projektem pl.ID. Wcześniej kierował projektem systemu dla sieci Archiwów Państwowych - Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. Był m.in. ekspertem programów europejskich, w tym: Archives Portal Europe oraz grupy roboczej przy Zespole ds. Digitalizacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Szef Biura Ochrony Rządu – płk Krzysztof Klimek

1 marca br. płk Krzysztof Klimek został powołany na pełniącego obowiązki szefa BOR.

Wykształcenie zdobywał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie w 1997 r. został dyplomowanym oficerem oraz w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji, którą ukończył w 2008 r. uzyskując tytuł magistra.

Od 2008 r. do 24 stycznia 2013 r. pełnił funkcję szefa ochrony premiera RP, a 25 stycznia br. został zastępcą szefa BOR. 


Nowy komendant wojewódzki dolnośląskiej policji

20 marca br. inspektor Wojciech Ołdyński, były komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, został nowym komendantem dolnośląskiej policji. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Dariusza Biela, który przeszedł na emeryturę. Wprowadzenia na stanowisko dokonał komendant główny policji nadinspektor Marek Działoszyński.

Mapa serwisu