Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.03.2013

Rusza kampania „NIE dla mowy nienawiści w sieci!”

Celem kampanii Rady Europy jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci oraz poszanowanie wolności słowa. Rozpoczynająca się 22 marca 2013 r. kampania potrwa do 2014 roku. W ramach kampanii organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie.

Zgodnie z definicją Rady Europy, „mowa nienawiści” to wszelkie formy wypowiedzi, które m.in. szerzą, promują nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim.

Wsparcie dla zwalczania mowy nienawiści z funduszy EOG

 

Aby przeciwdziałać mowie nienawiści fundusze norweskie i Europejski Obszar Gospodarczy połączyły siły z Radą Europy dla wsparcia kampanii „NIE dla mowy nienawiści!”

W ramach kampanii organizacje pozarządowe w Polsce, a także w innych państwach-beneficjentach funduszy norweskich i EOG będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie. Środki finansowe na ten cel pochodzą z tzw. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

 

Wartość funduszu wyniesie 37 mln euro. Fundusz będzie wspierał projekty związane z wartościami demokratycznymi, prawami człowieka, zwalczaniem dyskryminacji, nietolerancji, nierówności płci i wykluczeniem społecznym.

Rolę Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych będzie pełniło Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Zgodnie z decyzją tego biura, wdrażanie funduszu w Polsce zostanie powierzone Fundacji im. Stefana Batorego.

Więcej informacji na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Strona kampanii „NIE dla mowy nienawiści w sieci!” 

Mapa serwisu