Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.03.2013

Minister Bartłomiej Sienkiewicz w Sejmie

22 marca br. szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych przedstawił posłom informację o aktualnych działaniach resortu m.in. o powołaniu nowych wiceministrów i szefa Biura Ochrony Rządu. Szef MSW poinformował również o najbliższych planach resortu.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych o powołaniu przez premiera Donalda Tuska dwóch nowych wiceszefów MSW.

Podsekretarzem stanu w MSW został Marcin Jabłoński, dotychczasowy wojewoda lubuski. Nowy wiceminister rozpocznie pracę 2 kwietnia br. Będzie odpowiadał m.in. za nadzór nad policją. - Marcin Jabłoński ma doskonałą opinię i osiągnięcia jako wojewoda oraz doświadczenie we współpracy z komendantami wojewódzkimi i powiatowymi policji na tzw. pierwszej linii. To logiczne, że osoba, która tak dobrze reprezentowała rząd w terenie, przechodzi do administracji centralnej - mówił o nominacji szef MSW. Minister Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że Marcin Jabłoński – pracując w urzędzie wojewódzkim - doskonale zajmował się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno w kontaktach z resortem, jak i policją oraz strażą pożarną.

 

- Moim zadaniem jest, aby doprowadzić do tego, by jak najszybciej szef ABW został zaopiniowany i mianowany zgodnie z procedurami. Dopiero od tego momentu będzie można przeanalizować materiały, które zostały zgromadzone w trakcie konsultacji prowadzonych przez mojego poprzednika i Kolegium ds. Służb Specjalnych dotyczących reformy sektora 

Bartłomiej Sienkiewicz

Minister Spraw Wewnętrznych poinformował również posłów, że wiceministrem odpowiedzialnym m.in. za rejestry państwowe i ewidencję ludności został Rafał Magryś, dotychczasowy dyrektor ds. projektu pl.ID w Centralnym Ośrodku Informatyki. - Rafał Magryś jest wybitnym specjalistą w dziedzinie informatyki - podkreślił szef MSW.

Na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu został powołany płk Krzysztof Klimek, który od 1 marca br. pełnił obowiązki szefa BOR.

Szef MSW dodał, że na stanowiskach pozostają wiceministrowie Piotr Stachańczyk oraz Stanisław Rakoczy.

Jako priorytety MSW minister Bartłomiej Sienkiewicz wymienił m.in. walkę z przemocą i przestępczością pospolitą oraz szczególną ochronę dla dzieci i kobiet. Szef MSW wymienił przedsięwzięcia, takie jak program „Razem bezpieczniej” jako inicjatywy, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz sprzyjają procesowi wzajemnego „uczenia się” społeczeństwa i policji.

Minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że bardzo ważna jest również współpraca samorządów i policji. - Samorządy pomagają policji na różnych poziomach jej działań - tłumaczył szef MSW.

Odnosząc się do dyskusji nad reformą służb specjalnych, szef MSW powiedział, że powinna zostać ona odłożona do czasu wyboru nowego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Moim zadaniem jest, aby doprowadzić do tego, by jak najszybciej szef ABW został zaopiniowany i mianowany zgodnie z procedurami. Dopiero od tego momentu będzie można przeanalizować materiały, które zostały zgromadzone w trakcie konsultacji prowadzonych przez mojego poprzednika i Kolegium ds. Służb Specjalnych dotyczących reformy sektora - zaznaczył szef MSW podczas posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych.

Mapa serwisu