Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.03.2013

10 historii z 10 miesięcy - rozmowa z Krzysztofem Kozłowskim

Opowieść Krzysztofa Kozłowskiego o okolicznościach Jego nominacji na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych w marcu 1990 roku jest fragmentem projektu 10 historii z 10 miesięcy - zapisu rozmowy przeprowadzonej z Krzysztofem Kozłowskim w ostatnich dniach listopada 2012 roku, a dotyczącej sprawowania przez Niego funkcji pierwszego, niekomunistycznego ministra spraw wewnętrznych. Całość ukaże się na stronie internetowej www.msw.gov.pl w kwietniu 2013 roku.

Zapis rozmowy z Krzysztofem Kozłowskim:
 
 
 
 

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

1931 - 2013

Mapa serwisu