Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.04.2013

Pożegnaliśmy Krzysztofa Kozłowskiego

„Żegnam swojego mistrza; Krzysztofie, dziękuję ci za wszystko” - powiedział podczas pogrzebu Krzysztofa Kozłowskiego – pierwszego ministra spraw wewnętrznych niepodległej Rzeczypospolitej - Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSW. W uroczystości pogrzebowej w Krakowie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, policji i służb specjalnych.

Krzysztof Kozłowski w 1990 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu, a potem ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. Przewodniczył komisji weryfikującej oficerów Służby Bezpieczeństwa. Był pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa. W 2008 r. został członkiem Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie. Krzysztof Kozłowski był fundatorem, założycielem i pierwszym przewodniczącym Rady Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW.

Od 1989 roku, przez cztery kadencje, był senatorem. W Senacie reprezentował województwo krakowskie.

W latach 80. był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertem „Solidarności”. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu.

Krzysztof Kozłowski był związany z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 1965-2007 był zastępcą redaktora naczelnego, a także prezesem Fundacji „Tygodnika Powszechnego”.

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku 82 lat.

W tym miesiącu na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ukaże się zapis projektu „10 historii z 10 miesięcy” - rozmowy przeprowadzonej z Krzysztofem Kozłowskim w ostatnich dniach listopada 2012 r. i dotyczącej sprawowania przez niego funkcji pierwszego, niekomunistycznego ministra spraw wewnętrznych. Na razie można wysłuchać pierwszego fragmentu tego projektu, o okolicznościach nominacji Krzysztofa Kozłowskiego na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych w marcu 1990 r.

Mapa serwisu