Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.04.2013

Konkurs Kibicuję bezpiecznie

Do 5 kwietnia br. samorządy mogły przesyłać do urzędów wojewódzkich projekty, promujące zasady bezpiecznego kibicowania. Teraz wojewodowie wyłonią po dwa najlepsze projekty i do 19 kwietnia br. zostaną przekazane do MSW. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez MSW do 10 maja br. Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych przeznaczył na nagrody łącznie 150 tys. zł. Środki pochodzą z programu „Razem bezpieczniej”.

Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do 5 kwietnia br. w ramach konkursu „Kibicuję bezpiecznie” samorządy mogły zgłaszać prace, promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania.

Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty. Projekty należało przesłać na adres właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”.

Spośród nadesłanych projektów wojewodowie, wyłonią dwa najlepsze projekty, a następnie do 19 kwietnia br. zostaną przekazane do MSW. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja br.

Środki w łącznej wysokości 150 tys. zł zostaną przekazane wojewodom zwycięskich gmin lub powiatów, a następnie ich autorom. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 70 tys. zł, za drugie miejsce – 50 tys. zł, a za trzecie – 30 tys. zł.

Konkurs pod nazwą „Kibicuję bezpiecznie”, finansowany jest ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Za koordynację tego programu odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej MSW.
 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu