Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.04.2013

Narada szefa MSW z komendantami policji

Od 4 do 5 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się narada służbowa z udziałem kierownictwa policji. W spotkaniu omawiane są kwestie związane z zarządzaniem, kierowaniem i organizacją polskiej policji. W spotkaniu 4 kwietnia br. wzięli udział Bartłomiej Sienkiewicz minister spraw wewnętrznych, Marcin Jabłoński podsekretarz stanu w MSW oraz nadinsp. Marek Działoszyński komendant główny policji.

Na naradę zaproszony został także honorowy przewodniczący Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji, prof. dr hab. Brunon Hołyst.

Narada służbowa kadry kierowniczej poświęcona jest najistotniejszym kwestiom związanym z zarządzaniem, kierowaniem i organizacją polskiej policji.

Po spotkaniu 4 kwietnia br., uczestnicy zwiedzili obiekty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym m.in. Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze – nowoczesny budynek dydaktyczny skupiający szereg pracowni i laboratoriów policyjnych, a także symulator działań policji w sytuacjach kryzysowych oraz kompleks strzelnic Wyższej Szkoły Policji.

W naradzie biorą udział zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, komendanci szkół policji, a także komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi policji.

Mapa serwisu