Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.04.2013

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wziął udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę zbrodni na polskich funkcjonariuszach. Uroczystości odbyły się w Komendzie Głównej Policji, przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

Podczas uroczystości hołd pomordowanym funkcjonariuszom oddali m.in. przedstawiciele władz państwowych, kierownictwo Komendy Głównej Policji oraz członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW wyraził nadzieję, że przez kolejne lata będziemy pamiętać o tym, co zdarzyło się w Katyniu i w innych miejscach, w których zginęło tak wielu Polaków.

W intencji poległych i pomordowanych policjantów modlitwę odmówił biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz policji, ks. Józef Guzdek, a także Prawosławny Naczelny Kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot.

Podczas uroczystości minister Marcin Jabłoński złożył wieniec pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Towarzyszyli mu nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny policji, pułkownik Krzysztof Klimek, szef Biura Ochrony Rządu, generał brygady Dominik Tracz, komendant główny Straży Granicznej, oraz generalny brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Wieńce złożyli także przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.", Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojewody Mazowieckiego i Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Wszyscy zebrani na uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć poległych i zamordowanych policjantów. Obchody uświetniła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz Reprezentacyjna Orkiestra Policji.
 

  • Źródło: Policja.pl
  • Źródło: Policja.pl
  • Źródło: Policja.pl

Mapa serwisu