Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.04.2013

193 uczestników zaproszonych do konkursu

193 uczestników zaproszono do kolejnego etapu konkursu na opracowanie modelu komendy i komisariatu policji. Uczestnicy mają czas do 11 czerwca br. na złożenie prac konkursowych. Natomiast zwycięzcę poznamy 18 czerwca br. Ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konkurs realizowany jest w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego przeprowadzane będą, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno – remontowe. Partnerem konkursu jest Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Projekty przesyłane w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji powinny uwzględniać m.in. wysoką jakość warunków obsługi obywateli, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji, usuwanie i niedopuszczanie do powstawania barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów, ułatwienie identyfikacji wizualnej komend i komisariatów, niwelowanie różnic pomiędzy istniejącymi budynkami policji. Przedstawione rozwiązania powinny dotyczyć całego obiektu, a w szczególności strefy obsługi obywateli oraz strefy pracy funkcjonariuszy i pracowników policji.

Do konkursu mogły przystąpić m.in. osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne bądź architekta wnętrz. W sumie złożono 295 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z czego zaproszenia do kolejnego etapu otrzymało 193 uczestników (m.in. pracownie architektoniczne oraz osoby fizyczne).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu policji przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

Konkurs poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Wnioski i rekomendacje płynące z badania posłużyły do opracowania wytycznych w konkursie architektonicznym. Ponadto dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli odnośnie wyglądu komend policji czy ich otoczenia.

Informacje o badaniu przeprowadzonym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia znajdują się pod poniższym adresem.

http://bip.msw.gov.pl/download/4/16471/Zalacznik_nr_10_____Raport_Pracowni_Badan_i_Innowacji_Spolecznych_Stocznia.pdf

Więcej informacji o konkursie na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji na stronie www.mojakomenda.pl

Mapa serwisu