Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.04.2013

Fundacja Dzieci Niczyje poprowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW zatwierdził wyniki konkursu na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Dotację w wysokości 150 tys. zł otrzyma Fundacja Dzieci Niczyje. Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Fundacja Dzieci Niczyje będzie odpowiedzialna za prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży w 2013 roku. Do jej zadań będzie również należało prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych, skierowanych do obywateli na terenie całego kraju na temat funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Z telefonu zaufania będą mogły skorzystać dzieci i młodzież potrzebujące pomocy oraz ofiary przemocy w rodzinie.

Konsultanci obsługujący telefon zaufania udzielą również porad, a także będą reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Wcześniej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych dotację w wysokości 110 tys. zł na prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.
 

Mapa serwisu