Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.04.2013

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej projektowi Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Była to kolejna, VI już edycja konferencji zorganizowana przez Komendę Główną Policji i odbywała się od 17 do 18 kwietnia br. Konferencji towarzyszyły międzynarodowe targi nowoczesnego sprzętu i rozwiązań technologicznych, skierowane do służb policyjnych oraz pozostałych formacji mundurowych EUROPOLTECH 2013.

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW wziął udział w międzynarodowej konferencji policyjnej "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 – nowe wyzwania dla policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”. „To ważne międzynarodowe forum wymiany doświadczeń europejskich i polskich służb policyjnych działających w obszarach zarządzania bezpieczeństwem na drogach” – podkreślił wiceminister Marcin Jabłoński podczas pierwszego dnia konferencji.

„Zmniejszenie w ciągu ostatniej dekady o blisko 28% liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce stanowi niewątpliwy sukces wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach” – powiedział wiceminister Marcin Jabłoński. Podsekretarz stanu w MSW podkreślił także, że udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, w tym policji. Wiceminister dodał, że jest to także „niewątpliwy dorobek poprzedzającego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 - wieloletniego Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005-2007-2013”.

To ważne międzynarodowe forum wymiany doświadczeń europejskich i polskich służb policyjnych działających w obszarach zarządzania bezpieczeństwem na drogach

Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu

Podczas konferencji Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW zaznaczył, że bezpieczeństwo ruchu drogowego wpisuje się w zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych „Główne kierunki i priorytety dla działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na rok 2013”. Jednym z tych obszarów jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu wymienił również niektóre rozwiązania, które powinny wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jako najważniejsze wiceminister Marcin Jabłoński wymienił m.in. szerszą edukację z zakresu ruchu drogowego, promowanie różnych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym realizację programów profilaktycznych, kształtowanie przeświadczenia o surowości i nieuchronności kary za naruszenie przepisów drogowych.

Uczestnicy konferencji także 18 kwietnia br. omawiali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym kwestie zarządzania bezpieczeństwem na drogach. W trakcie konferencji rozmawiali na temat projektu założeń - Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

W ramach konferencji odbywały się także seminaria, m.in. organizowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne: „Bezpieczny biznes”, a także organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego: „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego".

W dyskusji wzięli udział teoretycy oraz praktycy z zakresu ruchu drogowego z kraju i zagranicy. W konferencji uczestniczyli eksperci z Hiszpanii, Holandii, Litwy i Łotwy, a także polscy przedstawiciele z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego.

Konferencji towarzyszyły również „Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013”. W targach wzięło udział 150 wystawców, którzy prezentowali swoje produkty i usługi dla służb porządku publicznego i służb specjalnych, w tym nowości technologiczne i specjalistyczny sprzęt dla służb mundurowych. Wystawcy przedstawili nowoczesne narzędzia z zakresu m.in. techniki kryminalistycznej, łączności, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia. Targi EUROPOLTECH zorganizowano we współpracy z Komendą Główną Policji i odbywały się od 17 do 19 kwietnia br. W targach wzięli udział przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Konferencja i towarzyszące jej targi odbywały się pod patronatem ministra spraw wewnętrznych oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Konferencja policyjna oraz targi EUROPOLTECH 2013 odbywały się w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym – EXPO XXI.
 

Mapa serwisu