Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.04.2013

Nie będzie przerw w funkcjonowaniu śmigłowca TOPR

Nie ma zagrożenia, że w związku z planowanym remontem śmigłowca TOPR, ratownicy podczas akcji w górach nie będą mieli do dyspozycji helikoptera. 18 kwietnia br. w MSW odbyło się spotkanie specjalnego zespołu, który pracuje nad kwestiami utrzymania i finansowania śmigłowca TOPR. Podczas spotkania ustalono, że dzięki wsparciu BUMAR-u, niezbędne części do śmigłowca Sokół m.in. silniki zostaną wypożyczone. Aktualnie używane silniki zostaną przekazane do remontu.

Specjalny zespół ds. utrzymania śmigłowca ratowniczego TOPR, którego spotkanie odbyło się 18 kwietnia br., został powołany z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W pracach zespołu, poza przedstawicielami MSW, uczestniczą m.in.: eksperci z Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, firmy BUMAR oraz przedstawiciele TOPR-u. Celem zespołu jest przygotowanie konkretnych działań związanych z utrzymaniem oraz finansowaniem śmigłowca TOPR w II półroczu 2013 i w kolejnych latach.

W spotkaniu zespołu, które odbyło się 18 kwietnia br.  uczestniczyli m.in.: Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW, Marcin Idzik, wiceprezes zarządu BUMAR-u oraz Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Między innymi dzięki wsparciu firmy BUMAR nie będzie przerw w funkcjonowaniu śmigłowca TOPR w górach. BUMAR wypożyczy niezbędne części do śmigłowca Sokół m.in. silniki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokłada wszelkich starań, aby środki finansowe na wszystkie działania z zakresu ratownictwa górskiego na terenie Tatr były zapewnione. W 2013 roku z TOPR zostały dotychczas podpisane dwie umowy na łączną kwotę 3 mln 900 tys. zł.

Jeśli chodzi o 2012 rok, dla TOPR zostały przyznane środki w wysokości 3 mln 600 tys. zł na działania z zakresu ratownictwa górskiego. TOPR otrzymało także w 2012 r. dodatkowo kwotę 720 tys. zł, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania śmigłowca oraz środki w wysokości 157 tys. 900 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla ratowników górskich. Oznacza to, że z budżetu MSW w 2012 roku, TOPR uzyskało na działania z zakresu ratownictwa górskiego kwotę łącznie 4 mln 477 tys. 900 zł.

Mapa serwisu