Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.04.2013

Nowy szef stołecznej policji

19 kwietnia br. minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz powołał na stanowisko komendanta stołecznego policji nadinspektora Dariusza Działo, dotychczas pełniącego funkcję śląskiego komendanta wojewódzkiego policji.

Nadinspektor Dariusz Działo jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył wiele szkoleń i kursów zarówno w kraju, jak i zagranicą m.in.: szkolenie menadżerskie w ramach programu ICITAP prowadzone przez amerykański Departament Stanu oraz szkolenie w ramach Europejskiego Projektu Współpracy Bliźniaczej EU/Twinning Project na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Nowy szef stołecznej policji został przyjęty do służby w 1988 r. Od 1992 r. był zatrudniony w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, gdzie pracował jako asystent wydziału operacyjno-rozpoznawczego, a później jako naczelnik zarządu Centralnego Biura Śledczego KWP w Lublinie.

Nadinspektor Dariusz Działo w styczniu 2008 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu do spraw kryminalnych, a następnie w czerwcu 2008 r. został mianowany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. W listopadzie 2011 r. z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał nominację na stopień generalski. Nadinspektor Dariusz Działo od 2012 r. był śląskim komendantem wojewódzkim policji. Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

18 kwietnia br. Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych powołał dotychczasowego szefa stołecznej policji nadinspektora Mirosława Schosslera na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji do spraw kryminalnych.

Mapa serwisu