Forum Salzburg w Warszawie - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.04.2013

Forum Salzburg w Warszawie

O bezpieczeństwie wewnętrznym w Europie, granicach zewnętrznych Unii Europejskiej oraz nielegalnym handlu bronią rozmawiali ministrowie spraw wewnętrznych Forum Salzburg podczas dwudniowej konferencji, która 23 oraz 24 kwietnia br. odbywała się w Warszawie. W spotkaniu brał udział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.


Forum Salzburg to nieformalna inicjatywa skupiająca ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. 

Dwudniowa (23-24 kwietnia br.) konferencja organizowana była w ramach polskiej Prezydencji w Forum Salzburg.

W konferencji poza szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem brali udział ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Forum Salzburg, do którego należą: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Zaproszone zostały również państwa Bałkanów Zachodnich, Republika Mołdawii oraz Komisja Europejska.

Podczas konferencji ministrowie spraw wewnętrznych omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w Europie, w szczególności w wymiarze regionalnym. Główne punkty programu to m.in. dyskusja nad kwestią nowych technologii w skutecznym zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej oraz przyszłość kolejnego, wieloletniego programu dla Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto, ministrowie poruszą sprawy związane z nielegalnym handlem bronią palną, a także kwestie związane z ochroną ludności oraz systemami ratunkowymi.

Mapa serwisu