Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.04.2013

Wspólna Deklaracja Stambulska

19 kwietnia br., podczas V Konferencji Ministerialnej Procesu Budapeszteńskiego, wiceminister Piotr Stachańczyk podpisał „Wspólną deklarację Stambulską”. Dokument nawiązuje bezpośrednio do aktualnej światowej debaty w dziedzinie migracji, a strony Deklaracji zobowiązują się do dialogu i współpracy w zarządzaniu migracjami w regionie Jedwabnego Szlaku.

V Konferencja Ministerialna Procesu Budapeszteńskiego zatytułowana „Partnerstwo Migracyjne Jedwabnego Szlaku” skupiła ministrów z ponad 50 państw oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych. W Stambule była także obecna delegacja polska, w skład której weszli - Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Rafał Rogala, Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz Monika Prus, dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej MSW.

Przedstawiciele państw należących do Procesu Budapeszteńskiego podpisali „Wspólną Deklarację Stambulską”, która wskazuje priorytety współpracy w zakresie migracji i azylu. Tekst Deklaracji nawiązuje m.in. do tematu legalnej oraz nielegalnej migracji, porusza kwestie związane z ksenofobią i rasizmem, a także z przemytem i handlem ludźmi.

V Konferencja Ministerialna organizowana przez Turcję była również okazją do uczczenia 20-lecia Procesu Budapeszteńskiego.

Proces Budapeszteński to forum konsultacyjne utworzone w I połowie lat 90. XX wieku. Do Procesu należą prawie wszystkie państwa europejskie, państwa Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Afganistan, Bangladesz, Irak i Pakistan, a także około 10 organizacji międzynarodowych.

Na posiedzeniach Procesu Budapeszteńskiego państwa członkowskie wymieniają doświadczenia i informacje w zakresie ustanowienia spójnych systemów zarządzania migracją, tematem rozmów jest też m.in. problematyka azylu, zarządzanie granicami i handel ludźmi. Zasady współpracy w ramach Procesu to m.in. dobrowolność uczestnictwa, nieformalność dyskusji oraz elastyczność tematyki i kontekstu.

Mapa serwisu