Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.05.2013

Szef MSW i architekci o nowoczesnych komendach

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wziął udział w seminarium dla uczestników konkursu na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komisariatu i komendy policji. Ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konkurs realizowany jest w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Minister podziękował architektom za zainteresowanie konkursem i wyraził nadzieję, że finałowy projekt wkrótce stanie się wizytówką policji.

„Polska rzeczywistość się zmieniła, ale część komend została w poprzedniej epoce” – mówił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz na seminarium dla uczestników konkursu architektonicznego. Dodał, że policja jest jednym z tych elementów państwa, z którym obywatele stykają się najczęściej, więc stworzenie wyraźnie rozpoznawalnego modelu komendy jest priorytetem dla rządu. Minister podkreślił również, że środki finansowe na realizację projektu są zabezpieczone. Wyraził zadowolenie z zainteresowania architektów uczestnictwem w konkursie – złożono 295 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z czego zaproszenie do kolejnego etapu otrzymało 193 uczestników (m.in. pracownie architektoniczne oraz osoby fizyczne). Minister Sienkiewicz wspomniał również o tym, że obecna faza projektu została poprzedzona bardzo dokładnymi badaniami w terenie. Wnioski i rekomendacje płynące z badania społecznego „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”, przeprowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych posłużyły do opracowania wytycznych w konkursie architektonicznym. Ponadto dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli odnośnie wyglądu komend policji czy ich otoczenia. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego przeprowadzone zostaną w ramach standaryzacji komend i komisariatów policji zadania inwestycyjno-remontowe. „Mam nadzieję, że zarówno to spotkanie, jak i cały przebieg konkursu będzie dla państwa ciekawym zawodowym wyzwaniem, ale też satysfakcją obywatelską” – podsumował minister Sienkiewicz.

Termin złożenia prac konkursowych określono na 11 czerwca br., a 18 czerwca br. zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu. Projekty przesyłane w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji powinny uwzględniać m.in. wysoką jakość warunków obsługi obywateli, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji, ułatwienie identyfikacji wizualnej komend i komisariatów, niwelowanie różnic pomiędzy istniejącymi budynkami policji. Przedstawione rozwiązania powinny dotyczyć całego obiektu, a w szczególności strefy obsługi obywateli oraz strefy pracy funkcjonariuszy i pracowników policji.

Spotkanie odbyło się 26 kwietnia br. w Komendzie Głównej Policji.

Mapa serwisu