Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.05.2013

Legionowskie WOPR otrzyma ok. 22 tys. zł dotacji z MSW

Minister spraw wewnętrznych przyznał 21 tys. 920 zł dotacji Legionowskiemu WOPR, na organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 r.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Legionowie wygrało konkurs ogłoszony przez MSW na dofinansowanie organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w 2013 r.

Legionowskie WOPR na szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego otrzyma z MSW dotację w łącznej wysokości 21 tys. 920 zł. Organizacja przewiduje przeszkolenie 60 osób.

Dotacja przyznawana przez MSW może być przeznaczona m.in. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia dla osób szkolących, a także na pokrycie kosztów korzystania z pomieszczeń, na przykład sal szkoleniowych oraz pływalni.

Przypomnijmy, że do konkursu mogły przystąpić tylko podmioty posiadające zgodę ministra spraw wewnętrznych, na wykonywanie ratownictwa wodnego. Do konkursu przystąpiło 12 organizacji.
 

Mapa serwisu