Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.05.2013

Wojciech Olbryś nowym zastępcą komendanta głównego policji

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek komendanta głównego policji, z dniem 15 maja br. powołał na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji nadinspektora Wojciecha Olbrysia, dotychczas pełniącego funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.

Nadinspektor Wojciech Olbryś urodził się 12 listopada 1959 r. w Kętrzynie. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Nowy zastępca komendanta głównego policji został przyjęty do służby w 1984 r. W październiku 2007 r. został komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu. Natomiast w listopadzie 2009 r. otrzymał powołanie na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.

Nadinspektor Wojciech Olbryś został 14 maja br. odwołany ze stanowiska komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie. Decyzją szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, nadinspektor Wojciech Olbryś15 maja br. objął stanowisko zastępcy komendanta głównego policji. Nowy zastępca komendanta głównego policji jest odpowiedzialny za logistykę, finanse i łączność.

Mapa serwisu