Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.05.2013

Konkurs „Kibicuję bezpiecznie” rozstrzygnięty!

Spośród 20 projektów, które w ramach konkursu „Kibicuję bezpiecznie”, wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybrano 3 najlepsze. Pierwsze miejsce zajął Urząd Miasta Częstochowa, drugie – Starostwo Powiatowe w Chojnicach, trzecie – Urząd Miasta Chorzów. Nagrody wyniosą łącznie 150 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca będzie to 70 tys. zł, za drugie miejsce – 50 tys. zł, a za trzecie – 30 tys. zł.

Pierwsze miejsce, za projekt „Szkoła kibicuje” zajął Urząd Miasta Częstochowa. Zwycięski projekt ma na celu m.in. promowanie zasad bezpiecznego kibicowania, poznanie zasad i konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania się podczas imprez sportowych, edukację młodzieży w kwestii promocji zasad fair play oraz kibicowania w kulturalny sposób.

Projekt przewiduje udział dzieci i młodzieży szkolnej w meczach, których organizatorem jest Klub Sportowy AZS Częstochowa, w ramach rozgrywek ligi zawodowej (PlusLiga). Planowane są spotkania dzieci i młodzieży z zawodnikami, sportowcami i trenerami w placówkach oświatowych, którzy będą przybliżać zasady „fair play”, kulturalnego i bezpiecznego kibicowania.

W ramach projektu młodzież pozna przepisy prawa dotyczące bezpiecznego zachowania podczas imprez masowych. Uczniowie najbardziej aktywni zostaną zaproszeni na mecze w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Akcja obejmie swoimi działaniami całej województwo śląskie, a szczególnie powiat częstochowski i okoliczne powiaty oraz Gminę Miasto Częstochowa.

Drugie miejsce, za projekt „Kibicuję bezpiecznie”, zajęło Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania się na imprezach sportowych oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania zarówno podczas imprez sportowych, jak i w trakcie kibicowania.

W ramach projektu przewidziano spotkania z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach i sportowcami na temat roli kibiców. Przygotowany zostanie spektakl teatralny o tematyce dotyczącej bezpiecznego kibicowania.

W ramach projektu planowana jest organizacja konkursów i zawodów m.in. konkurs fotograficzny ”Kibicujemy - nie przeszkadzamy’’; międzyszkolny konkurs na stworzenie wzorców klubu kibica; międzyszkolny mecz piłkarski i plebiscyt na najlepszą szkolną grupę kibiców.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chojnickiego. Udziałem w projekcie zostanie objętych 400 uczniów powiatu chojnickiego: 100 gimnazjalistów i 300 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Trzecie miejsce, za projekt „Bezpiecznie Kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”, zajął Urząd Miasta w Chorzowie. Projekt przewiduje m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych, na stadionach i w szkole, promocję pozytywnych form dopingu, zapoznanie uczniów z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, uświadomienie konsekwencji prawnych wynikających z negatywnego zachowania na stadionie.

W ramach projektu odbędą się spotkania młodzieży gimnazjalnej z piłkarzami KS Ruch Chorzów oraz z przedstawicielami klubu kibica KS Chorzów.

Projekt zakłada rozgrywki sportowe piłki nożnej, prezentację multimedialną nt. odpowiedzialności karnej związanej z nieodpowiednim zachowaniem się na imprezach masowych; specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców pedagogów szkolnych.

W ramach projektu odbędą się spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej.

Konkurs „Kibicuję bezpiecznie” organizowany był w ramach programu „Razem bezpieczniej”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Konkurs skierowany był do gmin oraz powiatów i przebiegał w dwóch etapach. W trakcie pierwszego etapu jednostki samorządu terytorialnego zgłaszały swoje projekty do urzędów wojewódzkich. Następnie wojewodowie wybierali dwa najlepsze projekty, które przesyłali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do MSW wpłynęło łącznie 20 projektów, w tym po dwa projekty z województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. Spośród 20 projektów wybrano trzy najlepsze.

Do konkursu zgłaszano prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania. Zgłoszone projekty promowały wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania.

Na nagrody przeznaczono łącznie 150 tys. zł. Środki zostaną przekazane wojewodom zwycięskich samorządów, a następnie ich autorom. Nagrodzeni otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 70 tys. zł, za drugie miejsce – 50 tys. zł, a za trzecie – 30 tys. zł. Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”, finansowany jest ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Mapa serwisu