Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.05.2013

Posiedzenie Rady ds. przeciwdziałania ksenofobii

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW wziął udział 20 maja br. w posiedzeniu Rady ds. przeciwdziałania ksenofobii. Rada pozytywnie odniosła się do działań podjętych przez Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, w sprawie ostatnich incydentów w Białymstoku.

Rada ds. przeciwdziałania ksenofobii wsparła 20 maja br. działania MSW przeciw rasistowskiej przemocy w Białymstoku. Rada zajmie się też uporządkowaniem informacji o aktach rasistowskie i ksenofobicznych, i wesprze tworzony przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita portal, który ma ułatwiać tworzenie rekomendacji, jak rozwiązywać problemy związane z ksenofobią. Rada szuka też sposobu, by w walce z dyskryminacją mogły wziąć udział wszystkie siły polityczne w kraju. – Różnimy się w szczegółach, ale to jest fundament, który nas łączy – podkreślił przewodniczący Rady minister Michał Boni.

Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji została powołana zarządzeniem Premiera 28 lutego 2011 r. W kolejnej kadencji jej przewodniczącym został minister administracji i cyfryzacji. Do rady należą ministrowie i przedstawiciele urzędów centralnych, a także organizacji pozarządowych.

Jak przypomniał Michał Boni, kluczowe obszary działania Rady to: monitoring, dawanie świadectwa oraz edukacja, profilaktyka i promocja dobrych postaw.

Zintegrowany system wiedzy o zachowaniach rasistowskich – sposób na profilaktykę i realne przeciwdziałanie przemocy.

Zbieranie informacji w sprawie aktów rasistowskich nie wygląda dziś najgorzej. Prokuratura zbiera dane dotyczące przestępstw na tle rasistowskim, które popełniają dorośli. Ministerstwo Sprawiedliwości ma dane o młodzieży, organizacje społeczne zbierają informacje o przemocy słownej, a MSW monitoruje całość spraw dotyczących praw człowieka. Jednak, jak podkreślił Boni, potrzebne są zintegrowane statystyki, bo dopiero wtedy wiadomo, gdzie i jak rodzą się problemy i jak im przeciwdziałać.

Boni podkreślił, że potrzebny jest zintegrowany dostęp do wiedzy o:

  • o incydentach słownych,
  • zachowaniach wywołanych rasizmem (w tym np. łamaniu prawa pracy),
  • wypadkach łamania prawa, na które reagują policja i prokuratura,
  • i w końcu – egzekucji prawa przez sądy.

Specjalny zespół roboczy zajmie się sprawą tworzenia narzędzi porównawczych i wykorzystania do tego funduszy (unijnych i norweskiego mechanizmu finansowego, czyli bezzwrotnej pomocy finansowej dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej).

Portal wymiany wiedzy i doświadczeń

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita pracuje nad portalem wymiany informacji i doświadczeń, ułatwiającym tworzenie rekomendacji, jak rozwiązywać problemy wywoływane przez rasizm i ksenofobię. Na czym polega problem, dobrze pokazała dyskusja na posiedzeniu Rady, jak postąpić w sprawie występu na poznańskich juwenaliach zespołu, który śpiewa antyromskie i antykobiece piosenki. Przeciwko tym występom protestuje już Związek Romów.

Zebrani na posiedzeniu Rady zwrócili uwagę, że problemem nie są piosenki – według ich twórców napisane po to, by wykpić rasistowskie i mizoginiczne postawy – ale rasistowskie, szowinistyczne reakcje odbiorców w internecie. Bo oni satyryczny tekst traktują dosłownie.

- Lepiej zwrócić uwagę wykonawcom, że ich teksty są rozumiane opacznie. Sami powinni z coś z tym zrobić, np. powiedzieć „nie śpiewamy, bo źle nas rozumiecie” – zauważyła Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej.

- Czasy cenzury dawno się skończyły. I dobrze – podkreślił Boni. Zapowiedział rozmowę z wojewodą wielkopolskim o tej sprawie.

Wiedza o tym, kto i jak się szkoli

Rada zbiera informacje o tym, gdzie i kto prowadzi antydyskryminacyjne warsztaty. – To pozwali nam wybrać z tego bogactwa kilka wydarzeń, nadać im specjalną rangę, bo tylko tak można tworzyć debatę publiczną wokół problemu – powiedział Boni. – Wtedy można zapraszać media do współpracy. I przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych, bo są sprawy fundamentalne, które wszystkich łączą.

Wsparcie dla min. Sienkiewicza za działania na Podlasiu

Rada wyraziła wsparcie ministrowi spraw wewnętrznych Bartłomiejowi Sienkiewiczowi za jego działania przeciwdziałające ekscesom rasistowskim na Podlasiu. –Rada prosi MEN, resort pracy i Ministerstwo Sportu – a ja zobowiązuję do tego MAC – o wsparcie wojewody podlaskiego, który przygotowuje projekt pilotażowy dla osiedli białostockich, gdzie wystąpienia rasistowskie są przerażająco częste – powiedział Boni. – Projekt podlaski powinien być dla nas punktem referencyjnym w budowie mapy potencjalnych zagrożeń.

W Białymstoku w nocy z 9 na 10 maja ktoś próbował spalić żywcem państwa Kowalczyków. Powodem było to, że zamieszkał z nimi zięć, który jest Hindusem.Atak  wywołał natychmiastową reakcję szefa MSW: „Państwo będzie działać w sposób bezwzględny, żeby rasistowskie ataki w Białymstoku się nie powtarzały, a sprawcy dotychczasowych ponieśli konsekwencje” – powiedział min. Sienkiewicz 11 maja.

Był to bowiem kolejny atak w Białymstoku. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej w ten sam sposób ktoś usiłował zamordować rodzinę czeczeńskich uchodźców mieszkającą dwie ulice dalej. Jeszcze pół roku wcześniej ofiarą podobnego ataku padła inna czeczeńska rodzina. Werbalne i fizyczne zaczepki wobec osób o innym niż biały kolorze skóry są w tej części miasta na porządku dziennym.

Białostocki program pilotażowy dla osiedli Słoneczny Stok i Zielone Wzgórze będzie tematem następnego posiedzenia Rady 20 czerwca.

Rada wspiera też kampanię przeciw rasizmowi na Podlasiu prowadzoną przez białostocki dodatek Gazety Wyborczej.

Mapa serwisu