Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.05.2013

Krzysztof Jarosz nowym szefem śląskiej policji

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek komendanta głównego policji, z dniem 24 maja br. powołał na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach nadinspektora Krzysztofa Jarosza, dotychczas pełniącego funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu.

Nadinspektor Krzysztof Jarosz został z dniem 23 maja br. odwołany ze stanowiska komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Decyzją szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, nadinspektor Krzysztof Jarosz od piątku (24 maja br.) obejmie stanowisko szefa śląskiej policji.

Poprzedni szef śląskiej policji nadinspektor Dariusz Działo objął w ubiegłym miesiącu stanowisko komendanta stołecznego policji.

Mapa serwisu