Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.05.2013

O współpracy polsko-litewskiej

Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w MSW i Elvinas Jankevičius, wiceminister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej przewodniczyli spotkaniu Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w Białymstoku. W trakcie posiedzenia, które odbyło się w Białymstoku, rozmawiano m.in. o polsko-litewskiej współpracy transgranicznej, w tym w ramach euroregionów Bałtyk i Niemen. Priorytetem litewskiej prezydencji w Radzie UE będzie m.in. bezpieczeństwo energetyczne, Partnerstwo Wschodnie, ściślejsza współpraca regionalna oraz ochrona granic zewnętrznych UE.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie współpracy polsko-litewskiej w sprawach transportowych, jak również poruszono zagadnienia, dotyczące realizacji programów współpracy transgranicznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Rozmawiano także na temat powołania grupy roboczej, której celem będzie uaktualnienie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisanej w Warszawie 4 kwietnia 2000 roku.

Uczestnicy obrad zapoznali się także z informacją dotyczącą współpracy dwustronnej instytucji z Polski i Litwy w ramach euroregionów Bałtyk i Niemen oraz funkcjonowania Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Współprzewodniczący komisji wyrazili oczekiwanie, że podczas litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej uda się zrealizować priorytety, m.in. w zakresie: bezpieczeństwa energetycznego, Partnerstwa Wschodniego, efektywnej implementacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i pogłębionej współpracy regionalnej oraz ochrony granic zewnętrznych UE.

Prace Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej są prowadzone w ramach trzech grup roboczych, do spraw: współpracy międzyregionalnej, gospodarki przestrzennej oraz współpracy przygranicznej.

W posiedzeniu komisji, po stronie polskiej, wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także m.in. wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego, Ambasador RP na Litwie oraz reprezentanci euroregionów Bałtyk i Niemen.

Na zakończenie obrad podpisano protokół z posiedzenia komisji.

Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w Białymstoku odbyło się 20-21 maja br. w Białymstoku. Kolejne, XVI spotkanie odbędzie się w 2014 roku, tym razem na terytorium Litwy.
 

Mapa serwisu