Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.05.2013

Krzysztof Zgłobicki nowym szefem KWP w Bydgoszczy

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek komendanta głównego policji, z dniem 28 maja br. powołał na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy inspektora Krzysztofa Zgłobickiego, dotychczas pełniącego funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

Inspektor Krzysztof Zgłobicki jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Do tej pory sprawował funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Inspektor Krzysztof Zgłobicki pełni służbę na stanowiskach kierowniczych od 1994 roku. 

Mapa serwisu