Podziękowania dla MSW - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.05.2013

Podziękowania dla MSW

Zakończył się projekt, współrealizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pt: „Budowanie zdolności szkoleniowych i analitycznych w zakresie migracji w Mołdawii i Gruzji”. Podczas konferencji w Tbilisi przyjęto raport końcowy projektu. Konferencja odbywała się od 23 do 24 maja br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za istotny wkład merytoryczny polskich ekspertów otrzymało dyplom uznania.

Projekt pt: „Budowanie zdolności szkoleniowych i analitycznych w zakresie migracji w Mołdawii i Gruzji” jest przykładem wieloletniego projektu skierowanego dodwóch krajów Partnerstwa Wschodniego. Projekt koordynowany był przez Międzynarodowe Centrum ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) ze wsparciem Duńskiej Rady ds. Uchodźców (Danish Refugee Council, DRC).

Projekt miał na celu m.in. wspieranie współpracy między środowiskiem akademickim i rządowym, aby zapewnić stosowne analizy w zakresie realizacji polityki dotyczącej migracji; zwiększenie wiedzy na temat migracji w instytucjach rządowych i akademickich.

Projekt pozwolił opracować zawodowe i akademickie programy nauczania dotyczące migracji; zwiększyć zdolności analityczne i badawcze w instytucjach rządowych i akademickich; poprawić współpracę między środowiskiem akademickim a instytucjami rządowymi w zakresie rozwoju migracji.

W projekcie, który trwał 26 miesięcy, brali udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ekspert z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto partnerami w projekcie byli: Bułgaria: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Czechy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Finlandia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Imigracyjnych; Holandia: Biuro ds. Imigracji i Naturalizacji; Portugalia: Biuro ds. Imigracji i Granicy; Słowacja: Biuro Migracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Szwajcaria: Federalny Urząd ds. Migracji; Rada Europy; Uniwersytet Haski; Duńska Rada ds. Uchodźców.

Projekt pt: „Budowanie zdolności szkoleniowych i analitycznych w zakresie migracji w Mołdawii i Gruzji” był finansowany przez Komisję Europejską.

Poniżej prezentujemy dyplom, który Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało od Międzynarodowego Centrum ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej oraz Duńskiej Rady ds. Uchodźców, za znaczny wkład merytoryczny polskich ekspertów.

    

Mapa serwisu