Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.05.2013

O prawie migracyjnym w Armenii

W Aghveran (na terenie Armenii) odbyło się spotkanie w ramach projektu „Wzmacnianie państwowych służb migracyjnych w zarządzaniu migracjami w Armenii”, z udziałem przedstawicieli MSW oraz m.in. przedstawicieli 9 ministerstw armeńskich, 4 organizacji pozarządowych i 2 organizacji międzyrządowych.

W trakcie spotkania przestawiono, opracowany przez polskich ekspertów, raport ukazujący rozbieżności między prawem armeńskim i prawem UE, dotyczącym imigracji i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Polscy eksperci przedstawili w raporcie zasadność dokonywania nowelizacji prawa armeńskiego pod kątem zagadnień imigracyjnych i udzielania ochrony międzynarodowej cudzoziemcom oraz zaprezentowali polskie doświadczenia w tym zakresie.

Dyskutowano również o prawach imigrantów i efektywności prawa imigracyjnego. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z wydawaniem wiz i udzielaniem zezwoleń na pobyt na terytorium Armenii, a także postępowania m.in. w zakresie odmowy wjazdu na terytorium Republiki Armenii. Eksperci dyskutowali na temat udzielania cudzoziemcom przebywającym w Armenii ochrony międzynarodowej.

Raport bazuje na wynikach analizy prawa armeńskiego. Analizę przeprowadzili eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Straży Granicznej i Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Projekt „Wzmacnianie państwowych służb migracyjnych w zarządzaniu migracjami w Armenii” jest finansowany ze środków UE. Projekt realizuje konsorcjum z udziałem Szwedzkiej Służby Migracyjnej i polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Spotkanie odbywało się w okresie 21-22 maja 2013 r. na terenie Armenii. Spotkanie, w ramach projektu twinningowego, odbywało się w formie warsztatów. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób.

 

  
 

Mapa serwisu