Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.06.2013

O bezpieczeństwie wewnętrznym - konferencja

7 czerwca br. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW wziął udział w konferencji „Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego”. Konferencja wpisuje się w obchody 90 rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol. Honorowy patronat nad konferencją objął Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych.

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW, podczas konferencji mówił o współpracy służb, podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych z Interpolem. Minister Marcin Jabłoński przypomniał, że Komenda Główna Policji pełni funkcję Krajowego Biura Interpolu w Polsce.

Minister Marcin Jabłoński podkreślił, że polska policja, wraz ze służbami podległymi MSW, uczestniczyła w wielu operacjach realizowanych pod auspicjami Interpolu. Minister przypomniał także, że podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 do naszego kraju przyjechało 159 funkcjonariuszy policji z różnych państw, eksperci z Europolu i Interpolu. Przez cały czas funkcjonowania turnieju w funkcjonującym przez 24 godziny na dobę Policyjnym Centrum Dowodzenia pracowali obok siebie funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW i BOR.

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW mówił także o współpracy Straży Granicznej z Interpolem. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim wzajemnej wymiany informacji m.in. o: zorganizowanych grupach przestępczych zaangażowanych w proceder nielegalnej migracji, handlu ludźmi, przemytu środków odurzających i substancji psychotropowych. Minister Marcin Jabłoński podkreślił, że Straż Graniczna, podobnie jak policja, bierze udział w operacjach organizowanych przez Interpol.

W trakcie spotkania rozmawiano także na temat zabezpieczenia Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ONZ, który odbędzie się jesienią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mireille Ballestrazzi, prezydent Interpolu, odpowiadając na prośbę Marcina Jabłońskiego, podsekretarza stanu w MSW, zapewniła o pomocy Interpolu w przygotowaniach do imprezy.

Konferencja „Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego”wpisuje się w obchody 90 rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol. Interpol jest działającą w 190 krajach Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnych, pomagającą organom ścigania w walce z przestępczością. W każdym państwie członkowskim funkcjonują Krajowe Biura Interpolu, których zadaniem jest utrzymywanie kontaktów i pełnienie roli pośrednika pomiędzy organami ścigania, a Krajowymi Biurami Interpolu innych państw członkowskich oraz sekretariatem generalnym. Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych Interpol utworzono w Wiedniu w 1923 roku. Jednym z 20 założycielskich państw była Polska. Nasz kraj był obecny w strukturach Interpolu do 1952 roku. Po raz drugi Polska została przyjęta w poczet członków Interpolu 27 września 1990 r., na 59 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Ottawie.

W konferencji uczestniczyli: Mireille Ballestrazzi, prezydent Interpolu, Marek Działoszyński, komendant główny policji, Prof. dr hab. Cezary Mik, prorektor UKSW ds. nauki i rozwoju, dr hab. prof. UKSW Radosław Zenderowski, dyrektor Instytutu Politologii UKSW.

Organizatorem konferencji był Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Komendą Główną Policji.

Mapa serwisu