Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.06.2013

Pełnomocnik ds. równego traktowania w MSW

13 czerwca br. minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz powołał Monikę Sapieżyńską na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW. Zapowiedział też publikację raportu na temat równouprawnienia w formacjach i powstanie tzw. „żółtej linii” do zgłaszania przypadków mogących sugerować dyskryminowanie funkcjonariuszy ze względu na płeć.

„Podjąłem decyzję o powołaniu pani Moniki Sapieżyńskiej na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW” – powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. – „Zadaniem pani pełnomocnik będzie współpraca z pełnomocnikami komendantów wojewódzkich policji ds. ochrony praw człowieka w zakresie wypracowania standardów postępowania w sprawach, gdzie mogło dojść do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn”.

Pani pełnomocnik ma też monitorować sytuację dotyczącą równouprawnienia w służbach mundurowych. Minister przyznał, że do tej pory nie poświęcano tej sprawie dużej uwagi, a być może istnieje problem i jego skalę należy zbadać i oszacować. Dlatego właśnie zadaniem pani pełnomocnik będzie przygotowanie raportu na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w formacjach mundurowych. Raport będzie dostępny dla opinii publicznej.

Została również uruchomiona tzw. żółta linia umożliwiająca anonimowe informowanie o nadużyciach, jeśli chodzi o kwestie równego traktowania w formacjach mundurowych. Po otrzymaniu informacji, że dzieje się coś niepokojącego, pani pełnomocnik będzie mogła wdrożyć natychmiastową kontrolę.

Konferencja ministra Sienkiewicza miała związek z wydarzeniami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Tamtejszy komendant Leszek Marzec został odwołany ze względu na utratę zaufania, po tym jak opublikowano nagranie jego rozmowy z naczelniczką jednego z wydziałów opolskiej komendy.

Minister Sienkiewicz zaznaczył, że odwołanie komendanta Leszka Marca było słusznym rozwiązaniem, gdyż jedyny zarzut, jaki ewentualnie można było mu postawić w przypadku ewentualnego postępowania dyscyplinarnego, dotyczyłby słownictwa i relacji z podwładną. Tymczasem całe środowisko policyjne nie życzyło sobie, aby komendant pozostawał w mundurze nawet jeden dzień dłużej. Natomiast jeśli chodzi o nagraną wraz z komendantem naczelniczkę wydziału komunikacji społecznej, to „jedynym instrumentem, który pozwala wyjaśnić kwestię, w momencie kiedy ktoś chce pozostać w służbie, jest postępowanie dyscyplinarne z wszelkimi tego konsekwencjami”. Postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z danym wydarzeniem.

Minister Sienkiewicz zaznaczył, że od dwóch tygodni zarówno były komendant, jak i naczelniczka wydziału komunikacji są poddawani swego rodzaju publicznemu osądowi i zaapelował, aby wykazać się wstrzemięźliwością w ocenie sytuacji, gdyż były komendant i naczelniczka zostali już i tak napiętnowani.

 

Monika Sapieżyńska, pełnomocnik ds. równego traktowania

Monika Sapieżyńska, powołana na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych lub nadzorowanych przez MSW, jest z wykształcenia ekonomistką. Ukończyła Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego, jest również absolwentką dwóch kierunków studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie m.in. z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Jest pracownikiem cywilnym, od 9 lat pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, obecnie w Biurze Ministra. Będzie ściśle współpracowała z Departamentem Kontroli, Skarg i Wniosków.

Mapa serwisu