Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.06.2013 Array

Święto Biura Ochrony Rządu

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński wzięli udział w uroczystych obchodach 89. rocznicy utworzenia Biura Ochrony Rządu. Z okazji jubileuszu 180 funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższy stopień służbowy, wręczono także specjalne odznaczenia oraz odznaki honorowe.

Główne obchody z udziałem gości reprezentujących najważniejsze organy administracji państwowej, władz kościelnych oraz służb i podmiotów ściśle współpracujących z BOR odbyły się w siedzibie formacji.

Z okazji jubileuszu Biura Ochrony Rządu 180 funkcjonariuszy zostało awansowanych na kolejne stopnie służbowe. Wręczono specjalne odznaczenia, w tym 23 Gwiazdy Iraku, 22 Gwiazdy Afganistanu oraz 2 Odznaki Honorowe Biura Ochrony Rządu.

Mapa serwisu