Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.06.2013

O współpracy polsko-ukraińskiej

Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Victor Mayko, zastępca ministra spraw zagranicznych Ukrainy przewodniczyli XI posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Posiedzenie odbyło się w miejscowości Jaremcze na Ukrainie.

Podczas posiedzenia Rady omówiono rozwój infrastruktury granicznej, poruszono też kwestię usprawnienia procedur kontroli w przejściach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej. Rozmawiano o poprawie bezpieczeństwa ludności podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

Podczas spotkania omówiono również kwestie rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenach przygranicznych Polski i Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dojazdowych do przejść granicznych. Rozmawiano o realizacji programów transgranicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, planach współpracy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 i wspólnych projektach realizowanych przez regiony przygraniczne. 

Prace Polsko–Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej prowadzone są w ramach czterech Komisji: ds. współpracy transgranicznej, ds. przejść granicznych i infrastruktury, ds. planowania przestrzennego oraz ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. 

W posiedzeniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich i placówek dyplomatycznych obu krajów. 

Kolejne, XII spotkanie Polsko–Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej odbędzie się w 2014 roku, na terytorium Polski.

 

Protokół z XI posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej

Mapa serwisu